Bài 5 trang 5 SBT sử 8


Đề bài

Tại sao nói: Chiến tranh giành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản vì:

- Cuộc cách mạng này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lãnh đạo: giai cấp tư sản và chủ nô.

- Lực lượng tham gia: toàn thể nhân dân Bắc Mĩ (nô lệ, công nhân).

- Hình thức: là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

=> Là cuộc là một cuộc cách mạng tư sản. Tuy nhiên, chưa triệt để vì: chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở đây (phải đến cách mạng Mĩ lần 2 vào năm 1862 tuyên ngôn về thủ tiêu chế độ nô lệ được ban ra -> chế độ nô lệ ở Bắc Mĩ mới chấm dứt)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
 • Bài 6 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • Bài 7 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 3 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

 • Bài 2 trang 4 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 3 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.