Chủ nghĩa kinh viện giai đoạn hưng thịnh

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Thế kỷ XIII - thế kỷ của sự phát triển chủ nghĩa kinh viện. Chủ nghĩa kinh viện ở Tây Âu phát triển tới đỉnh cao vào thế kỷ XIII. Nguyên nhân của sự phát triển đó, xét đến cùng là do sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Thế kỷ XIII - thế kỷ của sự phát triển chủ nghĩa kinh viện. Chủ nghĩa kinh viện ở Tây Âu phát triển tới đỉnh cao vào thế kỷ XIII. Nguyên nhân của sự phát triển đó, xét đến cùng là do sự phát triển của kinh tế - xã hội. Trong thế kỷ này nền kinh tế tự nhiên dần dần biến thành nền kinh tế tiền tệ, số lượng những người thợ thủ công và thương nhân tăng lên nhanh chóng cùng với sự phát triển của những thành phố. Sự buôn bán đã mở rộng ra ở nhiều nước, xuất hiện những phát minh và sự hoàn thiện kỹ thuật.

Cuộc đấu tranh và mâu thuẫn giữa nhà nước thế tục muốn có những kỳ vọng chính trị và nhà thờ ngày càng trở nên sâu sắc, quyết liệt. Thời kỳ này cũng xuất hiện nhiều tà đạo thu hút nhiều người và đôi khi đã biến thành hình thức của những cuộc khởi nghĩa.

Thế kỷ XIII cũng là thế kỷ của nhiểu cuộc thập tự chinh mà thực chất là sự bành trướng của thế lực phong kiến phương Tây sang các nước châu Á và Đông Âu được sự giúp đỡ và cổ vũ của nhà thờ và giáo hoàng. Nhờ những cuộc thập tự chinh mà phương Tây tiếp xúc được với nền văn hóa phương Đông, làm giàu thêm kho tàng tri thức triết học phương Tây và kích thích sự phát triển của triết học kinh viện.

Các nhà triết học kinh viện giai đoạn này đặc biệt cố gắng làm sống lại học thuyết của nhà triết học Arixtốt, giải thích nó sao cho có lợi đối với nhà thờ đạo Thiên Chúa. Đóng vai trò quan trọng trong việc biến học thuyết triết học của Arixtốt thành cơ sở giáo lý đạo Thiên Chúa là các nhà kinh viện theo hai dòng đạo khất sĩ Đôminích và Phơrăngxít. Các dòng đạo này ra đời còn nhằm mục đích chống lại những tư tưởng triết học tiến bộ thâm nhập vào thần học và giúp nhà thờ đàn áp các phong trào đối lập.

Cùng với các dòng đạo khất sĩ, tòa án tôn giáo do dòng đạo Đôminích lãnh đạo ra đời vào thế kỷ XIII đã trở thành cơ sở mạnh mẽ của nền chính trị giáo hoàng và của hệ tư tưởng nhà thờ.

Nhưng thời kỳ này, tư tưởng triết học tiến bộ của các nhà bác học Ảrập, đặc biệt là của Ipnơ Rôsơđơ Môhamét (tên Latinh: Avơrôét, 1126 - 1198) bắt đầu gây tác động mạnh và hướng vào việc giải phóng khoa học. Ngay trong nội bộ nền triết học kinh viện cũng xuất hiện những nhóm người theo quan điểm vô thần, thán phục triết học của Avơrôét.

Để chống lại ảnh hưởng của những tư tưởng vô thần, nhà thờ đã lấy triết học của những nhà tư tưởng nhiệt tâm với tôn giáo làm vũ

khí, đặc biệt là triết học của Bônaventura, một người nổi tiếng của dòng đạo Đôminích,. Quan điểm của Bônaventura chịu ảnh hưởng của triết học Arixtốt và đặc biệt là của Platôn và phái Platôn mới, cũng như Ôguýtxtanh. Ông khẳng định rằng, mọi tri thức đều phụ thuộc vào thần học; bản thân thần học không phải chỉ là kết quả lý trí mà còn là của tình cảm. Mục đích của thần học là chỉ ra con đường đi tới Thượng đế. Theo Bônaventura, so với Thượng đế thì sự thông thái của con người chỉ là điều ngu xuẩn.

Loigiaihay.com

Những đại biểu chính của triết học kinh viện thế kỷ XIII Những đại biểu chính của triết học kinh viện thế kỷ XIII

Những nhà kinh viện lớn nhất của thế kỷ XIII là Tômát Đacanh, ĐơnXcốt.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa kinh viện giai đoạn suy thoái. Cuộc đấu tranh chống triết học kinh viện thế kỷ XIII Chủ nghĩa kinh viện giai đoạn suy thoái. Cuộc đấu tranh chống triết học kinh viện thế kỷ XIII

Sau thời kỳ cực thịnh, chủ nghĩa kinh viện đã đi vào giai đoạn suy thoái với sự ra đời của khoa học thực nghiệm (đại biểu là Rôgiê Bêcơn) và sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa duy danh

Xem chi tiết
Những đại biểu của hai trào lưu duy thực và duy danh giai đoạn đầu chủ nghĩa kinh viện Những đại biểu của hai trào lưu duy thực và duy danh giai đoạn đầu chủ nghĩa kinh viện

Ông là người Ailen, một trong những nhà tư tưởng kiệt xuất thời trung cổ, người theo chủ nghĩa duy thực triệt để. Trong lĩnh vực triết học, Ơrigiennơ theo đường lối của Platôn. Ông là người có trình độ học vấn uyên bác, đọc thông viết thạo nhiều ngoại ngữ, có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất là các tác phẩm Về sự tiền định của Thượng đế và Về sự phân chia giới tự nhiên.

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của các khuynh hướng triết học xã hội phong kiến Tây Âu trung cổ Đặc điểm chung của các khuynh hướng triết học xã hội phong kiến Tây Âu trung cổ

Vì tách rời cuộc sống hiện thực và quanh quẩn trong các tu viện, triết học thời trung cổ mang tính chất kinh viện. Nó chỉ bàn những vấn đề viển vông, xa thực tế, thậm chí có những lúc các nhà triết học tranh cãi nhau về vấn đề": hoa hồng trên thượng giới có gai không ?

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm lực lượng sản xuất + Khái niệm lực lượng sản xuất dùng để chỉ tổng thể các yếu tố cấu thành nội dung vật chất, kỹ thuật, công nghệ,... của quá trình sản xuất, tạo thành năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người.

Xem chi tiết
Những nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền Những nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và giai đoạn tư bản độc quyền.

Xem chi tiết
Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

Quan điểm duy vật biện chứng về xã hội không chỉ khẳng định tính quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, mà còn làm sáng tỏ những nội dung của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.

Xem chi tiết