Câu 7 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Hướng dẫn trả lời

Sinh vật cú thể bị chết, con người cÓ thể bị nhiễm bệnh do ăn sản phẩm thủy sản cú chất độc

Nếu môi trường nước bị ụ nhiễm gây ra những hậu quả cho sinh vật và con người

Môi trường nước bị ô nhiễm là do: Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiêp, nông nghiệp..

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan