PHẦN I. TRỒNG TRỌT

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Câu 1 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Nêu vài trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng là gì ? Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Em hãy giải thích tại sao biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu ,bệnh để phòng trừ sâu ,bệnh lại ít tốn công , dễ thực hiện ,chi phí ít ,nhưng mang lại nhiều hiệu quả ?

Xem chi tiết

Câu 7 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải tiến hành kiểm tra ,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 53 SGK Công nghệ 7

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Xem lời giải

Câu 10 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: "Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn".?

Xem lời giải

Câu 11 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 12 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ?

Xem chi tiết

Câu 13 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu tác hại của thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh đối với môi trường ,con người và các sinh vật khác ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất