CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Bình chọn:
4.6 trên 140 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 71 SGK Công nghệ 7

Xem bảng phân loại, em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các loại khai thác rừng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 72 SGK Công nghệ 7

Em hãy điền vào vở bài tập nội dung thích hợp vào chỗ trống ở các câu sau đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SGK Công Nghệ 7

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Công Nghệ 7

Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác rừng ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 75 SGK Công nghệ 7

Em cho biết tình hình rừng của nước ta hiện nay như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 76 SGK Công nghệ 7

Liên hệ bài đã học và thực tế sản xuất, em hãy nêu dẫn chứng về tác hại của việc phá rừng, cháy rừng,...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 77 SGK Công nghệ 7

Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không, tại sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SGK Công Nghệ 7

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất