CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 146 SGK Công nghệ 7

Nhìn hình 84, em hãy cho biết, để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) cần phải tiến hành như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 147 SGK Công nghệ 7

Em cho biết vì sao đối với tôm cá phải dùng thuốc phòng trước mùa thường phát sinh bệnh?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 148 SGK Công nghệ 7

Từ hình 85, em hãy ghi vào vở bài tập một số loại thuôc, hóa chất thường dùng để phòng và trị bệnh cho tôm, cá vào ba nhóm sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm ,cá ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Những công việc của quản lý ao là gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Muốn phòng bệnh cho tôm ,cá theo em cần phải có những biện pháp gì ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Em hãy kể tên một số cây cỏ có thể dùng để chữa bệnh cho tôm , cá ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 149 SGK Công nghệ 7

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của 2 phương pháp thu hoạch đánh tỉa thà bù và thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 150 SGK Công nghệ 7

Trong ba phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản, theo em phương pháp nào phổ biến? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 151 SGK Công nghệ 7

Tại sao muốn bảo quản sản phẩm thủy sản lâu hơn thì phải tăng tỉ lệ muối?

Xem lời giải

Câu 1 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà e biết ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 152 SGK Công nghệ 7

Trong ba phương pháp xử lí nguồn nước, theo em nên chọn phương pháp nào? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 153 SGK Công nghệ 7

Hãy chọn các từ, cụm từ: nước ngọt, tuyệt chủng, khai thác, giảm sút, số lượng, kinh tế, để điền vào các câu sau :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 154 SGK Công nghệ 7

Từ sơ đồ em cho biết tại sao khi khai thác nguồn lợi thủy sản không hợp lí đều có ảnh hưởng xấu đến môi trường thủy sản.

Xem lời giải

Câu 1 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản mà địa phương em đã thực hiện ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất