CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bình chọn:
4.1 trên 289 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 7

Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Công nghệ 7

Dựa vào vai trò của trồng trọt, em hãy xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ của trồng trọt?

Xem lời giải

Câu 1 trang 6 SGK Công Nghệ 7

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 6 SGK Công Nghệ 7

Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 SGK Công nghệ 7

Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 SGK Công nghệ 7

Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức Sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng theo mẫu bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng gồm những thành phần nào ,vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 SGK Công nghệ 7

Em hãy điền vào vở bài tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là đất chua ,đất kiềng và đất trung tính ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Xem lời giải

Thực hành bài 4 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Xác định phần cơ giới của đất bằng các phương pháp đơn giản :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 13 SGK Công nghệ 7

Em hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 14 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát các hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở bài tập theo mẫu bảng dưới đây.

Xem lời giải

Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Vì sao phải cải tạo đất ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 16 SGK Công nghệ 7

Dựa vào sơ đồ 2, em hãy sắp xếp vào vở bài tập các loại phân bón dưới đây các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 17 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 6 và trả lời câu hỏi: Phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất