CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

Bình chọn:
4.1 trên 155 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 37  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 37 SGK Công nghệ 7

Em hãy cho biết tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 38  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 38 SGK Công nghệ 7

Em hãy cho biết lên luống áp dụng cho cây nào?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu quy trình bón phân lót ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất ,bón phân lót cho cây bằng cách nào ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 39  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 39 SGK Công nghệ 7

Em hãy nói rõ trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ? Vì sao?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 40  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 40 SGK Công nghệ 7

Quan sát hình 27, em hãy nêu tên ưu, nhược điểm của các cách gieo hạt.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 41  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 41 SGK Công nghệ 7

Ngoài hai phương pháp gieo trồng nêu trên, người ta còn tiến hành trồng bằng phương pháp nào nữa?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Xử lí hạt giống nhằm mục đính gì? Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, nếu có thì thường xử lí theo cách nào ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu Ưu, nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 17 trang 42 SGK Công nghệ 7 Thực hành bài 17 trang 42 SGK Công nghệ 7

Quá trình xử lí hạt giống bằng nước ấm và các thao tác xử lý hạt giống theo đúng quy định cần phải thực hiện như thế nào :

Xem chi tiết
Thực hành bài 18 trang 43 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 18 trang 43 SGK Công Nghệ 7

Xác định sức nảy mầm mà tỉ lệ nảy mầm của hạt giống cần phải làm các bước theo đúng quy trình sau :

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 19 trang 44  SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 19 trang 44 SGK Công nghệ 7

Mục đích của việc làm cỏ vun xới là gì? Em hãy chọn những nội dung sau và ghi vào vở bài tập?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 19 trang 46 SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 19 trang 46 SGK Công nghệ 7

Quan sát hình 30, em hãy ghi vào vở bài tập tên các phương pháp tưới nước dưới các hình.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Mục đích của làm cỏ vun xới là gì ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Hãy cho biết Ưu ,nhược điểm của các phương pháp tưới nước cho cây ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nên các cách bón thúc phân cho cây có kỹ thuật bón thúc ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 20 trang 47 SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 20 trang 47 SGK Công nghệ 7

Em hãy giải thích ý nghĩa của yêu cầu phải tiến hành thu hoạch đúng độ chin, nhanh gọn và cẩn thận.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 20 trang 49 SGK Công nghệ 7 Trả lời câu hỏi Bài 20 trang 49 SGK Công nghệ 7

Hãy kể tên các loại rau, quả, củ thường được sấy khô.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài