Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

Bình chọn:
4.6 trên 141 phiếu
Câu 1 trang 79 SGK Công nghệ 7

Tại sao phải bảo vệ rừng? Dùng các biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Việc phá rừng trong thời gian qua ở nước ta đã gây ra những hậu quả gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu những điều kiện để lập vườn gieo ươm cây rừng và quy trình tạo nền đất gieo ươm cây rừng ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Để kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm , người ta thường dùng các biện pháp nào ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt ở nước ta ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Giải thích mục đích và nội dung của các công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu thời vụ quà quy trình trồng cây gây rừng bằng cây non có bầu và bằng cây con rễ trần ở nước ta ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả gì tại sao ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Giải thích mục đích , nội dung các biện pháp chăm sóc rừng sau khi trồng ?

Xem lời giải

Câu 10 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng ?

Xem lời giải

Câu 11 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Khai thác gỗ ở Việt Nam Giai đoạn hiện nay phải tuân theo điều kiện gì ?

Xem lời giải

Câu 12 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Để phục hồi rừng sau khi khai thác ,rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ?

Xem lời giải

Câu 13 trang 79 SGK Công Nghệ 7

So sánh môi trường sinh thái vùng đồi trọc và vùng có rừng ?

Xem lời giải

Câu 14 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Trồng cây xanh và trồng rừng ở vùng thành phố và ở khu công nghiệp để nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Câu 15 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải tăng cường trồng rừng ở vùng cát ven biển ?

Xem lời giải