CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Bình chọn:
4.1 trên 202 phiếu
Thực hành bài 43 trang 113 SGK Công nghệ 7

Biết cách đánh giá chất lượng của thức ăn ủ xanh hoặc thúc ăn ủ men rượu. Để ứng dụng được vào thực tiễn chăn nuôi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 81 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát và điền vào vở bài tập nội dung các hình 50a, b, c, d mô tả những vai trò gì của ngành chăn nuôi?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 82 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ 7 mô tả nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới.

Xem lời giải

Câu 1 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 31 trang 83 SGK Công nghệ 7

Em hãy đọc các ví dụ, rồi điền các từ dưới đây: ngoại hình, năng suất, chất lượng sản phẩm vào chỗ trống của câu trong vở bài tập cho phù hợp với tính chất đặc trưng của một giống vật nuôi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 31 trang 84 SGK Công nghệ 7

Em hãy lấy một vài ví dụ về giống vật nuôi và điềm vào vở bài tập những đặc điểm ngoại hình của chúng theo mẫu bảng sau.

Xem lời giải

Câu 1 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi ? hãy nêu ví dụ ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Giống vật nuôi có vai trò như thê nào trong chăn nuôi ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 86 SGK Công nghệ 7

Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 87 SGK Công nghệ 7

Em hãy đọc rồi đánh dấu (x) vào vở bài tập để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo mẫu bảng sau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 88 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ trên và chọn xem các ví dụ sau minh họa cho đặc điểm nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết các đăc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 89 SGK Công nghệ 7

Em hãy nêu một ví dụ khác về chọn giống vật nuôi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 90 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ 9 về các biện pháp quản lí giống vật nuôi ở nước ta hiện nay rồi điền vào chỗ trống trong vở bài tập các biện pháp theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp.

Xem lời giải

Câu 1 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Theo em , muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 34 trang 91 SGK Công nghệ 7

Em hãy lấy ví dụ khác và ghi vào vở bài tập:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất