Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 90 SGK Công nghệ 7


Em hãy quan sát sơ đồ 9 về các biện pháp quản lí giống vật nuôi ở nước ta hiện nay rồi điền vào chỗ trống trong vở bài tập các biện pháp theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp.

Đề bài

Em hãy quan sát sơ đồ 9 về các biện pháp quản lí giống vật nuôi ở nước ta hiện nay rồi điền vào chỗ trống trong vở bài tập các biện pháp theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp.

a) ....

b) ....

c) ....

d) ....

Lời giải chi tiết

Biện pháp quản lí theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp:

a) Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi.

b) Phân vùng chăn nuôi.

c) Chính sách chăn nuôi.

d) Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí