CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 49 trang 131 SGK Công nghệ 7

Nuôi thủy sản có những vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 50 trang 134 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 50 trang 136 SGK Công nghệ 7

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Xem lời giải

Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 7

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Xem lời giải

Câu 2 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Theo em ,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì ?

Xem lời giải

Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ

Để xác định được nhiệt độ, độ trong và dộ pH của nước nuôi thuỷ sản chúng ta cần :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 52 trang 141 SGK Công nghệ 7

Từ hình 78 và hình 82, em hãy sắp xếp các loại thức ăn tự nhiên của tôm, cá theo các nhóm

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 52 trang 142 SGK Công nghệ 7

Quan sát hình 83, em hãy cho biết:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 52 trang 143 SGK Công nghệ 7

Từ mối quan hệ về thức ăn, em cho biết thế nào để tăng lượng thức ăn cho tôm, cá?

Xem lời giải

Câu 1 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ?

Xem lời giải

Thực hành bài 53 trang 143 SGK Công Nghệ

Các loại thức ăn của động vật thuỷ sản để nhận biết và phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo chúng ta cần :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất