CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Bình chọn:
3.6 trên 62 phiếu
Thực hành bài 48 trang 125 SGK Công Nghệ

Cách nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat xơn phòng bệnh cho gà

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 116 SGK Công nghệ 7

Theo em, câu trả lời nào dưới đây là đẩy đủ nhất về vai trò của chuồng nuôi:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 117 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ 10, rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu trong vở bài tập.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 118 SGK Công nghệ 7

Em hiểu thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh?

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SGK Công Nghệ 7

Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 118 SGK Công Nghệ 7

Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 118 SGK Công Nghệ 7

Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt những yêu cầu nào ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 45 trang 119 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 72 và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm trên ở vật nuôi non cụ thể mà em biết.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 45 trang 120 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ 12 và cho biết: Để đời sau có chất lượng tốt, phải chăn nuôi vật nuôi đực giống như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 121 SGK Công Nghệ 7

Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết mục đích và biện pháp của chăn nuôi đực giống ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 SGK Công Nghệ 7

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 46 trang 121 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát sơ đồ 14 về nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi và lấy ví dụ về nguyên nhân bên ngoài đã gây ra bệnh ở vật nuôi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 46 trang 122 SGK Công nghệ 7

Em hãy đọc và ghi dấu X vào vở bài tập những biện pháp đúng, cần làm nhằm phòng, trị bệnh cho vật nuôi sau đây:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 122 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết thế nào là vật nuôi bị bệnh

Xem lời giải

Câu 2 trang 122 SGK Công Nghệ 7

Những nguyên nhân nào trị bệnh cho vật nuôi ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 122 SGK Công Nghệ 7

Nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 47 trang 123 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 73 về cách xử lí mầm bệnh để chế vắc xin và trả lời câu hỏi: Thể nào là vắc xin chết và vắc xin nhược độc?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 47 trang 124 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 74 rồi điền vào vở bài tập các từ, cụm từ cho dưới đây vào chỗ trống sao cho phù hợp với tác dụng phòng bệnh của vắc xin:

Xem lời giải

Câu 1 trang 124 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết văc xin là gì ? Lấy 1 ví về loại vắc xin mà em biết ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất