Trả lời câu hỏi Bài 56 trang 153 SGK Công nghệ 7


Hãy chọn các từ, cụm từ: nước ngọt, tuyệt chủng, khai thác, giảm sút, số lượng, kinh tế, để điền vào các câu sau :

Đề bài

Hãy chọn các từ, cụm từ: nước ngọt, tuyệt chủng, khai thác, giảm sút, số lượng, kinh tế, để điền vào các câu sau :

a) Các loài thủy sản ..... quý hiếm có nguy cơ ..... như cá lăng, cá chiên, cá hô, cá tra dầu.

b) Năng suất ..... của nhiều loài cá bị ..... nghiêm trọng.

c) Các bãi đẻ và ..... cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá ..... những năm gần đây giảm so với trước.

Lời giải chi tiết

a) Các loài thủy sản nước ngọt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như cá lăng, cá chiên, cá hô, cá tra dầu.

b) Năng suất khai thác của nhiều loài cá bị giảm sút nghiêm trọng.

c) Các bãi đẻ và số lượng cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá kinh tế những năm gần đây giảm so với trước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí