Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp :

+ Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản

+ cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản

+ Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp

+ Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Các bài liên quan: - Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.