Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 14 SGK Công nghệ 7


Em hãy quan sát các hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở bài tập theo mẫu bảng dưới đây.

Đề bài

Em hãy quan sát các hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở bài tập theo mẫu bảng dưới đây.

- Mục đích của biện pháp đó là gì?

- Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào?

Biện pháp cải tạo đất

Mục đích

Áp dụng cho loại đất

- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.

 

 

- Làm ruộng bậc thang.

 

 

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

 

 

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

 

 

- Bón vôi.

 

 

Lời giải chi tiết

Biện pháp cải tạo đất

Mục đích

Áp dụng cho loại đất

- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.

- Tăng bề dày của lớp đất canh tác.

- Có tầng đất mặt mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu.

- Làm ruộng bậc thang.

- Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi.

- Đất dốc ( đồi ; núi ).

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

- Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi.

- Đất dốc ; đất cần được cải tạo.

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

- Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt.

- Đất phèn.

- Bón vôi.

- Khử chua.

- Đất chua.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 51 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí