Câu 3 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm và cá ?

Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm và cá ?

Hưỡng dẫn trả lời

Thức ăn tự nhiên

Vi khuẩn; thực vật thuỷ sinh; thực vật phù du; thực vậtđáy; động vật phù du; động vật đáy; mùn bã hữu cơ 

Thức ăn tự nhiên chủ yếu là thức ăn có sẵn tại môi trường sống của cá tôm.

Thức ăn nhân tạo: Do con người cung cấp cho cá tôm. Là thức ăn không có sẵn trong môi trường sống của chúng.

- Thức ăn tinh : bột bắp , bột đậu , bột sắn , cám ..

-  Thức ăn thô : rau , cỏ , phân hữu cơ , phân vô cơ . 

-  Thức ăn hộn hợp

Các bài liên quan: - Ôn tập Phần IV - Thủy sản

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.