Câu 1 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản.

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản.

Hướng dẫn trả lời

- Tính chất lí học: nhiệt độ, màu sắc, độ trong và sự chuyển động của nước.

- Tính chất hóa học gồm: các chất khí hòa tan, các muối hòa tan và độ pH.

- Tính chất sinh học: trong các vùng nước nuôi thủy sản có nhiều sinh vật sống như thực vật thủy sinh, động vật phù du và các loại động vật đáy

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan