Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Hãy chọn đáp án đúng.

3.1. Rêu là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật :

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

- 3.1. Rêu: a.

- 3.2. Quyết: c.

- 3.3. Hạt trần: b.

- 3.4. Hạt kín: c.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí