Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Phân biệt đường phân với chu trình Crep về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

Phân biệt đường phân với chu trình Crep:

Các quá trình

Vị trí

Nguyên liệu

Sản phẩm

Năng lượng

Đường phân

Chất tế bào

Glucôzơ

Axit piruvic (C3H4O3)

ATP và NADH

Chu trình Crep

Chất nền của ti thể

Axit piruvic

Axêtyl- CoA và CO2

ATP, NADH và FADH2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí