Câu 2 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Hình vẽ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng.

 

Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là chất gì ?

Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng.

Lời giải chi tiết

* Các chất được tạo ra có thể là : 1 khuyếch tán; 2. khuếch tán nhanh có chọn lọc ; 3. vận chuyển theo một chiều.

* Cơ chế:

(1) Là con đường vận chuyển các phân tử nhỏ (O2, CO2…) hoặc các ion nhỏ (Na+, Cl ...) qua lớp kép phôtpholipit không mang tính chọn lọc. (2) Con đường vận chuyển các chất một cách chọn lọc nhờ các kênh chuyên hoá, có chất mang (prôtêin) và tốc độ nhanh hơn ; (3) Vận chuyển theo một chiều (chẳng hạn vừa vận chuyển glucôzơ vừa vận chuyển natri).

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu