Câu 12 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3.2 trên 23 phiếu

Để phục hồi rừng sau khi khai thác ,rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ?

Để phục hồi rừng sau khi khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ? 

Hương dẫn trả lời

 Để phục hồi lại rừng sau khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp:

- Đối với rừng đã khai thác trắng trồng rừng theo hướng nông – lâm kết hợp tức là trồng xen cây công nghiệp với cây rừng.

- Đối với rừng đã khai thác dần và khai thác chọn thì phải thúc đẩy tái sinh tự nhiên

Các bài liên quan: - Ôn tập Phần II - Lâm nghiệp

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.