Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài...

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.

Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài.

Giải thích, PTHH: Vì \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\)

\(CaC_2 + 2H_2O → Ca(OH)_2 + C_2H_2\).

Kết luận: Trong phòng thí nghiệm điều chế axetilen bằng cách cho \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\).

2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.

1. Tác dụng với dung dịch brom.

Hiện tượng: Dung dịch brom có màu vàng nhạt dần.

Giải thích, PTHH: Vì axetilen tác dụng với dung dịch brom.

\(C_2H_2 + 2Br_2 → C_2H_2Br_4\).

2. Tác dụng với oxi phản ứng cháy.

Hiện tượng: Axetilen cháy với ngọn lửa màu xanh phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Giải thích: Vì axetilen đã tác dụng với oxi trong không khí

\(2C_2H_2 + 5O_2 → 4CO_2 + 2H_2O\).

3. Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của benzen

Hiện tượng: Chất lỏng trong ống nghiệm chia làm hai lớp

Giải thích: Vì benzen không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên mặt nước. Vì benzen hòa tan được brom.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan