Bài C6* trang 24 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Giải bài C6* trang 24 SGK Vật lí 9. Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m...

Đề bài

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, có tiết diện S1 = 0,2 mmvà có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đồi với cùng 1 loại vật liệu  điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : \(R =k{l \over S}\)

Lời giải chi tiết

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đối với cùng một loại vật liệu điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây  đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : \(R =k {l \over S}\)

Từ dữ kiện đầu bài ta có 

\(\eqalign{
& {R_1} = k{{{l_1}} \over {{S_1}}} = k{{200} \over {0,{{2.10}^{ - 6}}}} = 120\Omega \cr
& {R_2} = k{{{l_2}} \over {{S_2}}} = k{{50} \over {{S_2}}} = 45\Omega \cr} \)

Vậy ta có tỷ lệ 

\({{{R_2}} \over {{R_1}}} = {{k{{50} \over {{S_2}}}} \over {k{{200} \over {0,{{2.10}^{ - 6}}}}}} = {{45} \over {120}}\)

\(=  > {S_2} = {{50.0,{{2.10}^{ - 6}}.120} \over {200.45}} = {2 \over {15}}{.10^{ - 6}}{m^2} = {2 \over {15}}m{m^2}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan