Bài C2 trang 26 SGK Vật lí 9


Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây...

Đề bài

Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1mm2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2

Lời giải chi tiết

Đổi đơn vị: 1 m= 10mm2

Dựa vào bảng 1 SGK: Điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài \(l_1=1m\) và có tiết diện \(S_1=1m^2\) là \(R_1=0,50.10^{-6}Ω\).

Khi dây dẫn constantan dài \(l_2=1m\) và có tiết diện \(S_2=1mm^2=10^{-6}m^2\), có điện trở \(R_2\), ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_2}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \dfrac{1}{{{{10}^{ - 6}}}} = {10^6}\\ \Rightarrow {R_2} = {10^6}{R_1} = {10^6}.0,{5.10^{ - 6}} = 0,5\Omega \end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 102 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí