Bài 7 trang 101 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.4 trên 31 phiếu

Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá học 9. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng :

Đề bài

a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:

- A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

- 1 gam khí A chiếm thề tích là 0,35 lít ở đktc.

b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol của muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi dẫn SO2 vào dung dịch NaOH và SO2, có thể tạo thành muối trung hoà, muối axit hoặc cả hai muối:

Đặt \(a = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}}\)

+ a≤1: Chỉ tạo muối NaHSO3.

+ 1<a3 và Na2SO3.

+ a≥2: Chỉ tạo muối Na2SO3.

Lời giải chi tiết

nA = \( \frac{0,35}{22,4}\) = 0,015625 mol.

MA = \( \frac{1}{0,015625}\) = 64g

- Tìm số nguyên tử S, O trong phân tử A?

mO = 64 x \( \frac{50}{100}\) = 32g => nO = \( \frac{32}{16}\) = 2 mol

mS = 64 - 32 = 32g => ns = \( \frac{32}{32}\) = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử A có 1S và 2O, công thức của A là SO2

b) 

\(\begin{gathered}
nNaOH = 0,3.1,2 = 0,36\,mol \hfill \\
nSO2 = \frac{{12,8}}{{64}} = 0,2\,mol \hfill \\
a = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \frac{{0,36}}{{0,2}} = 1,8 \hfill \\
\end{gathered} \)

Ta thấy 1<aTạo cả 2 muối NaHSOvà Na2SO3.

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

x         2x                x 

SO2 + NaOH → NaHSO3

y         y                y

Ta có: 

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
{n_{S{O_2}}} = x + y = 0,2 \hfill \\
{n_{NaOH}} = 2x + y = 0,36 \hfill \\
\end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered}
x = 0,16 \hfill \\
y = 0,04 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
{C_{M\,N{a_2}S{O_3}}} = \frac{{0,16}}{{0,3}} = 0,533M \hfill \\
{C_{M\,NaHS{O_3}}} = \frac{{0,04}}{{0,3}} = 0,013M \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan