Bài 5 trang 58 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá học 9. Thành phần hoá học chính của đất sét là

Đề bài

Thành phần hoá học chính của đất sét là :\(A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0\). Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính phân tử khối của đất sét =?

Gỉa sử có 1 mol đất sét => khối lượng của Al trong đất sét

áp dụng công thức tính thành phần phần trắm:

\(\% Al = \frac{{mAl}}{{mđất\,sét}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

\(M_{A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0}=258\)

Giả sử có \(1\) mol đất sét => khối lượng của đất sét là m = M.n = 258.1 = 258(g)

=> mAl = 27.2 = 54 (g)

Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất là:

\(\% {m_{Al}} = {{54} \over {258}} \cdot 100\%  = 20,93\% \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan