Bài 4 trang 36 SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

Giải bài 4 trang 36 SGK Hóa học 9. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối ...

Đề bài

Dung dịch \(NaOH\) có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).

a) Dung dịch \(K_2SO_4\) và dung dịch \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\).

b) Dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\) và dung dịch \(CuS{O_4}\).

c) Dung dịch \(NaCl\) và dung dịch \(BaC{l_2}\).

Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dung dịch NaOH cho vào 2 chất đó mà có hiện tượng quan sát được khác nhau thì sẽ phân biệt được 

Lời giải chi tiết

Có thể nhận biết được trường hợp a và b

Các phương trình hóa học:

\(F{e_2}{(S{O_4})_3} + {\rm{ }}6NaOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}3N{a_2}S{O_4} + {\rm{ }}2Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \)

\(CuC{l_2} + {\rm{ }}2NaOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}2NaCl{\rm{ }} + {\rm{ }}Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow \)

(Những dung dịch \({K_2}S{O_4},{\rm{ }}N{a_2}S{O_4},{\rm{ }}NaCl,{\rm{ }}BaC{l_2}\) đều không phản ứng với dung dịch \(NaOH\)).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan