Bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu

Giải bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Đề bài

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

nCO2 => nC => mC 

nH2O => nH => mH

So sánh mA với (mC+mH)

+ Nếu mA = mC+mH thì A chứa C, H

+ Nếu mA > mC+mH thì A chứa C, H, O. Và mO=mA-mC-mH

b) Tính tỉ lệ các nguyên tố trong hợp chất đó => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện liên quan đến khối  lượng mol)

Lời giải chi tiết

a) mA = 3g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => nC = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol => nH = 0,6 mol => mH = 0,6 x 1 = 0,6 gam

Ta thấy mA = mC + mH => A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H.

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x:y = nC:nH = 0,2:0,6 = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Vì MA 15n<40

+ Nếu n=1, không đảm bảo hóa trị C

+ Nếu n = 2, công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom.

d) Phản ứng của A với clo khi có ánh sáng là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan