Bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu

Giải bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Đề bài

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

nCO2 => nC => mC 

nH2O => nH => mH

So sánh mA với (mC+mH)

+ Nếu mA = mC+mH thì A chứa C, H

+ Nếu mA > mC+mH thì A chứa C, H, O. Và mO=mA-mC-mH

b) Tính tỉ lệ các nguyên tố trong hợp chất đó => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện liên quan đến khối  lượng mol)

Lời giải chi tiết

a) mA = 3g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => nC = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol => nH = 0,6 mol => mH = 0,6 x 1 = 0,6 gam

Ta thấy mA = mC + mH => A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H.

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x:y = nC:nH = 0,2:0,6 = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Vì MA 15n<40

+ Nếu n=1, không đảm bảo hóa trị C

+ Nếu n = 2, công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom.

d) Phản ứng của A với clo khi có ánh sáng là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu