Bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu

Giải bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Đề bài

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

nCO2 => nC => mC 

nH2O => nH => mH

So sánh mA với (mC+mH)

+ Nếu mA = mC+mH thì A chứa C, H

+ Nếu mA > mC+mH thì A chứa C, H, O. Và mO=mA-mC-mH

b) Tính tỉ lệ các nguyên tố trong hợp chất đó => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện liên quan đến khối  lượng mol)

Lời giải chi tiết

a)  mC = (8,8 : 44 )x 12 = 2,4 (g);  mH = 2. (5,4 : 18) x 1 = 0,6 gam ; mA = 3g

 

Vậy hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C và H

b) Gọi công thức của A là CxHy ta có:

x: y = nC :n H = 0,2: 0,6 = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n . Vậy M = 15n

Theo đề bài MA n<40 nên 

+ Nếu n=1, không đảm bảo hóa trị C

+ Nếu n = 2, công thức phân tử của A là C2H6

Vậy công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu dd brom.

d) Phương trình hóa học: C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9 Bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9

Giải bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 133 SGK Hoá học 9 Bài 2 trang 133 SGK Hoá học 9

Giải bài 2 trang 133 SGK Hoá học 9. Có hai bình đựng hai chất khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9 Bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9

Giải bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Xem chi tiết
Lý thuyết hợp kim sắt: Gang, thép Lý thuyết hợp kim sắt: Gang, thép

I. HỢP KIM CỦA SẮT

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com