Bài 4 trang 119 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu

Giải bài 4 trang 119 SGK Hoá học 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

Đề bài

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số mol khí etilen.

- Viết PTHH khi đốt cháy etilen.

- Đặt số mol vào phương trình hóa học suy ra số mol của oxi.

- Dựa vào thành phần phần trăm về thể tích của oxi trong không khí ta tính được thể tích của không khí cần dùng.

Lời giải chi tiết

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

Pư:          0,2      0,6        0,4          (mol)

\( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 lít

b) \( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan