Bài 3 trang 125 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu

Giải bài 3 trang 125 SGK Hoá học 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

Đề bài

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính được số mol của brombenzen.

- Viết PTHH, đặt mol brombenzen vào PTHH suy ra số mol brom đã tham gia phản ứng.

- Từ công thức tính hiệu suất:

\(H\% {\text{ }} = {\text{ }}\frac{{{n_{\left( {phan\,ung} \right)}}}}{{{n_{(ban\,dau)}}}}.100\% \)

suy ra số mol brom ban đầu.

Lời giải chi tiết

\( n_{C_{6}H_{5}Br}\) = \( \frac{15,7}{157}\) = 0,1 mol.

a) Phương trình phản ứng:

                              C6H6Br + Br2 \( \xrightarrow[]{Fe, t^{0}}\) C6H5Br + HBr

                  P.ư:       0,1        0,1           0,1               (mol)

b) Khối lượng bezen đã phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.

Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:

Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x \( \frac{100}{80}\) = 9,75 gam.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 39. Benzen

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu