Bài 3 trang 103 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu

Giải bài 3 trang 103 SGK Hoá học 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3.

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered}
(1)\,C + C{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CO \hfill \\
(2)\,C + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} \hfill \\
(3)\,CO + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + C{O_2} \hfill \\
(4)\,C{O_2} + C\xrightarrow{{{t^o}}}CO \hfill \\
(5)\,C{O_2} + CaO\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{O_3} \hfill \\
(6)\,C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3} \hfill \\
(7)\,CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}CaO + C{O_2} \hfill \\
(8)\,N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan