Trò chơi: Giải ô chữ trang 36 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy tìm từ khóa (tiếng Việt không dấu) trong cột màu xanh trong ô chữ dưới đây. Biết rằng mỗi từ hoặc cụm từ trong mỗi hàng là đáp án thay thế dấu hỏi chấm (?) trong các câu sau:

1. Để có hộp thư điện tử người sử dụng cần đăng kí (?) thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.

2. Để bảo mật cho tài khoản thư thì người sử dụng cần đặt (?)

3. Khi gửi thư, ta cần ghi rõ địa chỉ của (?)

4. Muốn vào hộp thư thì người sử dụng cần (?)

5. Mỗi hộp thư điện tử được gắn với một (?)

6. Nháy nút (Đính kèm) nếu có gửi kèm (?)

7. Nháy nút (?) để ra khỏi hộp thư điện tử.

8. Sau khi tạo tài khoản, người sử dụng sẽ có một (?)

9. Nháy nút (?) để thư được chuyển đi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kỹ các hàng và xác định số chữ mỗi từ để xác định từ còn thiếu.

Lời giải chi tiết

1. TAIKHOAN                     

2. MATKHAU

3. NGUOINHAN                 

4. DANGNHAP

5. DIACHI   

6. TEP

7. DANGXUAT                   

8. HOPTHU

9. GUI

=> Từ khóa cột dọc là: THUDIENTU.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Thư điện tử