Luyện tập trang 36 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Thư điện tử có hạn chế nào dưới đây so với các hình thức gửi thư khác? 2. Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không? 3. Khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Thư điện tử có hạn chế nào dưới đây so với các hình thức gửi thư khác?

A. Không đồng thời gửi được cho nhiều người.

B. Thời gian gửi thư lâu.

C. Phải phòng tránh virus, thư rác.

D. Chi phí thấp.

2. Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không?

3. Khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì?

A. Họ và tên.            

B. Ngày sinh.

C. Địa chỉ nhà.         

D. Hộp thư của phụ huynh.

Câu 1

Thư điện tử có hạn chế nào dưới đây so với các hình thức gửi thư khác?

A. Không đồng thời gửi được cho nhiều người.

B. Thời gian gửi thư lâu.

C. Phải phòng tránh virus, thư rác.

D. Chi phí thấp.

Phương pháp giải:

Xác định đâu là ưu điểm, đâu là hạn chế của thư điện tử để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: C. Phải phòng tránh virus, thư rác.

Câu 2

Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không?

Phương pháp giải:

Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên toàn cầu.

Lời giải chi tiết:

Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử với các tên khác nhau. Mỗi hộp thư sẽ có một địa chỉ riêng, không bao giờ trùng với địa chỉ thư điện tử khác.

Câu 3

Khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì?

A. Họ và tên.

B. Ngày sinh.

C. Địa chỉ nhà.

D. Hộp thư của phụ huynh.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân khi tạo thư điện tử.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: D. Hộp thư của phụ huynh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Thư điện tử