Câu hỏi trang 33 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Dịch vụ thư điện tử là gì? 2. Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng? Tại sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Dịch vụ thư điện tử là gì?

2. Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng? Tại sao?

A. khoa123@gmail.com

B. minhtuan.gmail.com

C. nmha@hnmu.edu.vn

D. thuyk39@yahoo.com

Câu 1

Dịch vụ thư điện tử là gì?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn thảo, gửi, nhận, chuyển, lưu trữ và quản lý thư điện tử cho người sử dụng.

Câu 2

Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng? Tại sao?

A. khoa123@gmail.com

B. minhtuan.gmail.com

C. nmha@hnmu.edu.vn

D. thuyk39@yahoo.com

Phương pháp giải:

Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<địa chỉ máy chủ thư điện tử>.

Lưu ý:

- <Tên đăng nhập>: Do người sử dụng tự chọn khi đăng kí tài khoản.

- <Địa chỉ máy chủ điện tử>: Do nhà cung cấp dịch vụ quy định.

- <Mật khẩu>: Do người sử dụng tự chọn khi đăng kí.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: B. minhtuan.gmail.com

=> Vì thiếu “@”theo quy tắc địa chỉ thư điện tử .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Thư điện tử