Bài 2 trang 93 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


1) Hãy tìm hiểu quy ước sử dụng các hình ở Bảng 1 trong sơ đồ khối. 2) Hãy chỉ ra mỗi Hình (1a, 1b, 1c) sau đây có thể lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc nào trong các cấu trúc: tuần tự, rẽ nhánh, lặp với số lần không biết trước.

Đề bài

Chọn sơ đồ mẫu

1) Hãy tìm hiểu quy ước sử dụng các hình ở Bảng 1 trong sơ đồ khối.

2) Hãy chỉ ra mỗi Hình (1a, 1b, 1c) sau đây có thể lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc nào trong các cấu trúc: tuần tự, rẽ nhánh, lặp với số lần không biết trước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình 1a, Hình 1b và Hình 1c.

- Cần nắm vững kiến thức về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc tuần tự, cấu trúc lặp.

Lời giải chi tiết

1) Quy ước sử dụng các hình khối trong sơ đồ khối:

- Hình thoi: Khối thao tác kiểm tra điều kiện cấu trúc rẽ nhánh hay cấu trúc lặp.

- Hình chữ nhật: Khối thao tác chứa các bước viết theo đúng trình tự thực hiện.

- Mũi tên: chỉ hướng đi tiếp khi thực hiện thuật toán.

- Hình tròn: đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc thuật toán.

2) Hình lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc

- Hình 1a: Cấu trúc rẽ nhánh.

- Hình 1b: Cấu trúc tuần tự.

- Hình 1c: Cấu trúc lặp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí