Thị trường chứng khoán là gì?


- Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán. - Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. + Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

-  Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán.

-   Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

+ Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

+ Thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán và thường được thực hiện thông qua các sở giao dịch chứng khoán.

-  Phát hành chứng khoán là một hình thức huy động vốn, mua chứng khoán là một hình thức đầu tư.

+ Huy động vốn qua thị trường chứng khoán có đặc điểm và ưu thế khác so với huy động vốn qua ngân hàng như:

*   Vốn huy động qua ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn; còn vốn huy động qua thị trường chứng khoán thừơng là vốn dài hạn, tín dụng dài hạn.

*    Vốn huy động qua ngân hàng làm trung gian chia lịch người sở hữu và người sử dụng vốn, người sở hữu vốn không biết tới quá trình sử dụng vốn của mình. Trong việc phát hành chứng khoán, người sở hữu vốn biết rõ việc sử dụng vốn của mình, quan tâm tới quá trình đó, tạo điểu kiện để nâng cao quá trình đó.

+ Mua chứng khoán là đầu tư dài hạn, nhưng việc mua và bán chứng khoán cho phép người có chứng khoán thu hồi vốn của mình, biến chứng khoán của mình thành một tín dụng ngắn hạn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho người mua huy động vốn, tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong đầu tư, tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, phân tán bớt rủi ro cho người đầu tư...

-     Thị trường chứng khoán bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho huy động vốn và đầu tư, thông qua việc đánh giá khách quan, linh hoạt, nhanh nhạy giá trị của các cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán phản ánh trạng thái hoạt động của nền kinh tế nói chung, của từng công ty trong nền kinh tế nói riêng. Vì vậy, người ta thường ví thị trường chứng khoán như là “phong vũ biểu" của nến kinh tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm