Lý thuyết hiện tượng khúc xạ ánh sáng


HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng


H40.2 SGK Vật lí 9

+ \(I\) - điểm tới, \(SI\) - tia tới

+ \(IK\) - tia khúc xạ

+ Đường \(NN'\) vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới

+ \(\widehat {SIK}\) - góc tới, kí hiệu là \(i\)

+ \(\widehat {KIN'}\) - góc khúc xạ, kí hiệu là \(r\)

+ Mặt phẳng chứa tia tới \(SI\) và pháp tuyến \(NN'\) là mặt phẳng tới

2. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí và ngược lại

+ Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước:

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

+ Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Sơ đồ tư duy về hiện tượng khúc xạ ánh sáng


Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí