Bài C6 trang 110 SGK Vật lí 9


Nhận xét đường truyền của tia sáng

Đề bài

Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh độ lớn của góc khúc xạ và góc tới.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Giải câu C6 trang 110 SGK vật lí 9

Khi tia sáng truyền từ nước ra không khí:

+ Đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa nước và không khí.

+ I là điểm tới, SI là tia tới, IS' là tia khúc xạ

+ NN' là pháp tuyến tại điểm tới I

+ Góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r > i)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí