Lý thuyết Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai - SGK Toán 10 Cánh diều


Phương pháp giải hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai

I. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = \sqrt {g(x)} \)

Bước 1: Bình phương hai vế, giải phương trình thu được.

Bước 2: Thử lại nghiệm, đối chiếu ĐKXĐ.

Bước 3: Kết luận nghiệm.

 

II. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = g(x)\)

\(\sqrt {f(x)}  = g(x) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\\g(x) \ge 0\end{array} \right.\)

Bước 1: Giải BPT .

Bước 2: Bình phương hai vế, giải phương trình \(f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\) (*)

Bước 3: Kết luận nghiệm (chỉ lấy nghiệm của (*) thỏa mãn \(g(x) \ge 0\)).


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí