Lý thuyết điện năng - công của dòng điện


Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

1. Điện năng

a) Dòng điện có mang năng lượng: 

Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

Ví dụ:

+ Dòng điện qua bếp điện làm bếp điện nóng lên (cung cấp nhiệt lượng).

+ Dòng điện qua quạt điện làm cánh quạt điện quay (thực hiện công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

- Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích.

- Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng: 

\(H = \dfrac{{{A_i}}}{{{A_{tp}}}} = \dfrac{{{A_i}}}{{{A_i} + {A_{hp}}}}\)

Trong đó:

Ai : là năng lượng có ích

Ahp : là năng lượng hao phí

Atp : là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của dòng điện 

- Công của dòng điện sản ra ở một doạn mạch là do lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác:

\(A = Pt = UIt\).

- Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kilôoat giờ: \(1 kW.h = 3 600 000 J  = 3 600kJ\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.