Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9


Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V

Đề bài

Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ trong trường hợp này.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công: \(A = Pt\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Bóng đèn 220V – 75W

U = 220V

t = 4h

A = ? (J) và A = ? (kWh)

Lời giải:

Vì bóng đèn được sử dụng với hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức nên công suất đèn tiêu thụ cũng chính bằng công suất định mức.

Lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng là:

\(A = Pt = 75.4.3600 = 1080000 J\)

Hoặc ta có thể tính theo đơn vị kWh: \(A = Pt =75.4 = 300Wh=0,3 kWh\).

Vậy số đếm của công tơ trong trường hợp này là \(0,3\) số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 189 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí