Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Trả lời:

Chồi mọc ra từ nách lá trên thân cây

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan