Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng

Bình chọn:
4.4 trên 178 phiếu
Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?

Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?

Xem lời giải

Hãy chỉ đâu là : trứng, sâu (ấu trùng), nhộng, bướm

Hãy chỉ đâu là : trứng, sâu (ấu trùng), nhộng, bướm

Xem lời giải

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?

Xem lời giải

Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu ?

Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 56: Sự sinh sản của côn trùng

Bướm cải đẻ trứng mặt sau của lá rau cải.

Xem chi tiết

Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. Nêu sự giống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của chúng.

Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. Nêu sự giống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của chúng.

Xem lời giải

Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu ? Nêu một vài cách diệt ruồi và gián

Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu ? Nêu một vài cách diệt ruồi và gián.

Xem lời giải

Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng

Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng

Xem lời giải