Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng

Bình chọn:
4.4 trên 163 phiếu
Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song

Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn

Xem lời giải

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Xem lời giải

Gang, thép đều có thành phần nào chung ?

Gang, thép đều có thành phần nào chung ?

Xem lời giải

Gang và thép khác nhau ở điểm nào?

Gang và thép khác nhau ở điểm nào?

Xem lời giải

Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..

Xem lời giải

Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó

Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó

Xem lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Xem lời giải

Nhôm có những tính chất gì?

Nhôm có những tính chất gì?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn

Xem lời giải

Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết

Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết

Xem lời giải

Cọ xát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội, quan sát chỗ cọ xát trên hai hòn đá. Bạn có nhận xét gì về tính cứng của đá vôi so với đá cuội ?

Cọ xát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội, quan sát chỗ cọ xát trên hai hòn đá. Bạn có nhận xét gì về tính cứng của đá vôi so với đá cuội ?

Xem lời giải

Nhỏ vài giọt giấm thật chua (hoặc a-xít loãng) lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội, rồi nhận xét

Nhỏ vài giọt giấm thật chua (hoặc a-xít loãng) lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội, rồi nhận xét

Xem lời giải

Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không ? Đá vôi có thể dùng để làm gì ?

Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không ? Đá vôi có thể dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất