Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng

Bình chọn:
4.4 trên 168 phiếu
Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song

Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song

Xem lời giải

Lí thuyết bài 22: Tre, mây, song

Tre, mây, song là vật liệu phổ biến, thông dụng ở nước ta.

Xem chi tiết

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn

Xem lời giải

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Xem lời giải

Gang, thép đều có thành phần nào chung ?

Gang, thép đều có thành phần nào chung ?

Xem lời giải

Gang và thép khác nhau ở điểm nào?

Gang và thép khác nhau ở điểm nào?

Xem lời giải

Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 23: Sắt, gang, thép

Sắt là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập.

Xem chi tiết

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..

Xem lời giải

Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó

Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó

Xem lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình

Xem lời giải

Lí thuyết bài 24: Đồng và hợp kim của đồng

Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, bộ phận ô tô, tàu biển.

Xem chi tiết

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Xem lời giải

Lí thuyết bài 25: Nhôm

Nhôm sử dụng rộng rãi để chế tạo các dụng cụ làm bếp,...

Xem chi tiết

Nhôm có những tính chất gì?

Nhôm có những tính chất gì?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong nhà bạn

Xem lời giải

Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết

Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất