Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Bình chọn:
4.2 trên 109 phiếu