Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Bình chọn:
4.3 trên 128 phiếu