MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bình chọn:
4.8 trên 68 phiếu
Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Xem chi tiết
Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị? Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Xem chi tiết
Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Xem chi tiết
Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây ? Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây ?

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây ?

Xem chi tiết
Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ? Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Xem chi tiết
Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

Xem chi tiết
Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì? Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Xem chi tiết
Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá? Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá?

Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá?

Xem chi tiết
Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì? Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Xem chi tiết
Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó

Xem chi tiết
Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ? Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ?

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ?

Xem chi tiết
Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Xem chi tiết
Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Xem chi tiết
Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó

Xem chi tiết
Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ?

Xem chi tiết
Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước

Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước

Xem chi tiết
Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất



Gửi bài