MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bình chọn:
4.7 trên 69 phiếu
Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Xem lời giải

Lí thuyết bài 62: Môi trường

Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…

Xem chi tiết

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Xem lời giải

Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Xem lời giải

Lí thuyết bài 63: Tài nguyên thiên nhiên

Lập bảng...

Xem chi tiết

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây ?

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây ?

Xem lời giải

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống của con người

Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:

Xem chi tiết

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Xem lời giải

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

Xem lời giải

Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Xem lời giải

Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá?

Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng

Có nhiều lí do khiến rừng bị tàn phá:

Xem chi tiết

Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Xem lời giải

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó

Xem lời giải

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Xem lời giải

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ?

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất

Con người sử dụng đất để làm ruộng,

Xem chi tiết

Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Xem lời giải

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất