Bài 2 - 3: Nam hay nữ

Bình chọn:
4.2 trên 246 phiếu
Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Xem lời giải

Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái

Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái

Xem lời giải

Lí thuyết bài 2 – 3: Nam hay nữ?

Ngoài những đặc điểm chung, giữa nam và nữ có sự khác biệt, trong đó có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.

Xem chi tiết

Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

Xem lời giải

Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học

Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học

Xem lời giải

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Xem lời giải

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn

Xem lời giải

Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Xem lời giải