Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Bình chọn:
4.1 trên 169 phiếu
Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Xem lời giải

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Xem lời giải

Hợp tử phát triển thành gì ?

Hợp tử phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Noãn phát triển thành gì ?

Noãn phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Xem lời giải

Lí thuyết bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng...

Xem chi tiết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Xem lời giải

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Xem lời giải

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Xem lời giải