Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Bình chọn:
4.1 trên 134 phiếu
Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Xem chi tiết
Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ? Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Xem chi tiết
Hợp tử phát triển thành gì ? Hợp tử phát triển thành gì ?

Hợp tử phát triển thành gì ?

Xem chi tiết
Noãn phát triển thành gì ? Noãn phát triển thành gì ?

Noãn phát triển thành gì ?

Xem chi tiết
Bầu nhụy phát triển thành gì ? Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Xem chi tiết
Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Xem chi tiết
Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Xem chi tiết
Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ? Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Xem chi tiết
Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Xem chi tiết


Gửi bài