A. Sự biến đổi của chất

Bình chọn:
4.1 trên 83 phiếu
Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí

Xem lời giải

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 35: Sự chuyển thể của chất

Các chất có thể chuyển đổi từ thể này sang thể khác là dạng biến đổi lí học

Xem chi tiết

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Xem lời giải

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Xem lời giải

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Xem lời giải

Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo

Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo

Xem lời giải

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Xem lời giải

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Xem lời giải

Lí thuyết bài 36: Hỗn hợp

Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp.

Xem chi tiết

Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

4

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?

Xem lời giải

Tạo một dung dịch đường

Tạo một dung dịch đường

Xem lời giải

Lí thuyết bài 37: Dung dịch

Tạo dung dịch ít nhất có hai chất một chất ở thể lỏng, chất kia hoà tan trong chất lỏng

Xem chi tiết

Kể một số dung dịch mà bạn biết

Kể một số dung dịch mà bạn biết

Xem lời giải

Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?

Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất