A. Sự biến đổi của chất

Bình chọn:
4.2 trên 75 phiếu
Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí

Xem chi tiết

Chất rắn có đặc điểm gì ? Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Chất lỏng có đặc điểm gì ? Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ? Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Xem chi tiết

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Xem chi tiết

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Xem chi tiết

Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo

Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo

Xem chi tiết

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ? Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Xem chi tiết

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Xem chi tiết

Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp? Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

4

Xem chi tiết

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng? Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Xem chi tiết

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ? Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?

Xem chi tiết

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn? Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?

Xem chi tiết

Tạo một dung dịch đường Tạo một dung dịch đường

Tạo một dung dịch đường

Xem chi tiết

Kể một số dung dịch mà bạn biết Kể một số dung dịch mà bạn biết

Kể một số dung dịch mà bạn biết

Xem chi tiết

Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ? Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?

Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?

Xem chi tiết

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ? Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Xem chi tiết

Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ? Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?

Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?

Xem chi tiết

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài